Op 'De Piramide' werkt een team met enthousiaste mensen. In het nieuwe schooljaar zal weer een foto te zien zijn van ons!